เชิญร่วมงาน “ข่วงพันปี@ลำพูน” จัดโดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่าย

เชิญร่วมงาน “ข่วงพันปี@ลำพูน” จัดโดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชน ศิลปินท้องถิ่น และคนในชุมชน ได้นำเสนอผลงานเชิงศิลปวัฒนธรรม และมีสถานที่ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน