เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสุกัญญา มาลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  นำโดย นางบุญทวี  อารยอสนี  สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน – องค์กรชุมชน ของเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน 128 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การบริหารงานองค์กรชุมชนและการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน เขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน