เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ แต่งผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ แต่งผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านอาชีวอนามัย และด้านงานสุขาภิบาล ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัย พร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีความทันสมัย และยังช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ นายธนกฤต  สุวรรณพรหม ประธานชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยลำพูน ได้กล่าวพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกชมรมก่อนเข้าสู่บทเรียน และมีการบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “การสุขาภิบาลสถานที่ประกอบกิจการ และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ กิจการแต่งผม – เสริมสวย” โดยวิทยากร คุณละมัย  สิทธิโรจน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ซึ่งมีผู้ประกอบการ  ร้านแต่งผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วม จำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน