เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จ.ชลบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และนางปิยนันท์  ราชธานี  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำโดย นายไตรเทพ  ทศวงศ์ชาย  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 83 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ  พร้อมทั้งนั่งรถรางนำเที่ยว เยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน