เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก@ข่วงพันปี ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562 @ข่วงพันปี กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เนื่องในงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม สำหรับพิธีเปิด นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานชุมชน พนักงานครู พนักงานเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และพระเทพรัตนนายกฯ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมตัดริบบิ้น เพื่อเปิดถนนสายสลากย้อม@ข่วงพันปี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

หลังจากพิธีเปิด มีการแสดงชุดมหัศจรรย์สลากย้อม และการแสดงฟ้อนจามเทวี พร้อมบรรยากาศการ แต่งดาต้นสลากย้อมของคณะศรัทธา และต้นสลากย้อมของเทศบาลเมืองลำพูนและชุมชน ตลอดเส้นทางถนนอินทยงยศ บริเวณสี่แยกร้านบะหมี่โกฮัง ไปจนถึงสี่แยกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย และบริเวณถนนรถแก้ว นอกจากนี้  ยังมีการจำหน่ายครัวกิน ครัวหย้องครัวใช้ และเสื้อผ้าพื้นเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้กับเมืองลำพูน เมืองสลากย้อมแห่งเดียวในโลก

สำหรับประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นงานประเพณีเก่าแก่ สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล จัดมีขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ เดือน 12 เหนือของทุก ๆ ปี เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับ หรือถวายทาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไว้สำหรับตัวเองในภายภาคหน้า ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน ๒๕๖๒   ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน