เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสืบสานประเพณี “สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตลอดจนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562 โดยร่วมกันตกแต่งต้นสลาก และจัดขบวนแห่ครัวทานต้นสลากย้อม บนถนนอินทยงยศ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทำให้สามารถจัดงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยสามารถเคลื่อนขบวนแห่ต้นสลากย้อมที่มีความสูง 12 เมตร สูง 8 เมตร และสูง 4 เมตร ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารได้อย่างสวยงามตระการตา โดยมีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดขบวนแห่สลากที่ตกแต่งด้วยความประณีตสวยงาม สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นลำพูน จากนั้นมีพิธีเปิดงาน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ มอบรางวัลให้แก่ชุมชนที่จัดขบวนแห่ และส่งต้นสลากย้อมเข้าร่วมประกวด ซึ่งปีนี้ต้นสลากย้อมของวัดประตูป่า คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ในอดีตสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย นับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวลำพูนในอดีต และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด