เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ครอบคลุม 17 ชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน แบ่งกลุ่มออกสำรวจบ้านทุกหลังในชุมชน
ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พ่นควันยากำจัดยุง พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับชุมชน และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหนะในการแพร่เชื้อโรค

โดยรณรงค์ให้ทุกบ้านปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บขยะเศษภาชนะขังน้ำ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก เก็บน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด 5 ป. คือ ปิดภาชนะน้ำขัง ปล่อยปลากินลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข. คือ ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

พร้อมทั้งย้ำเตือนประชาชนทุกเพศทุกวัย ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ทำให้มีแหล่งน้ำขัง มีภาชนะที่ใช้เก็บกักน้ำในบ้าน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ในส่วนของประชาชนที่เป็นไข้ ขอให้เช็ดตัวบ่อยๆด้วยน้ำธรรมดา รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล  ทั้งนี้หากเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้แล้ว ไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วัน และไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก หรือมีอาการปวดท้อง อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ขอให้นึกถึงโรคไข้เลือดออก และให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที