เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านท่า-ท่านาง เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี

เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านท่า-ท่านาง เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยได้รับเงินขวัญทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเป็นทุนตั้งต้นจำนวน 8,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเคลื่อนขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดลำพูน เข้าสู่วิหารวัดช้างรอง จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเป็นทุนแห่งความศรัทธาต่อไป  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
ณ วัดช้างรอง  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยต่อพสกนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนและพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู่กับภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชน มุ่งหวังให้กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจ เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน