ครอบครัวภู่เจริญ บริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ครอบครัวภู่เจริญบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า ๒๒๗,๑๐๐ บาท เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและครอบครัว โดยผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ฟื้นฟูในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่ออาการดีขึ้น หรือไม่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์นั้น สามารถส่งต่อให้กับผู้ป่วยรายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ได้

สำหรับกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ มี 24  รายการ ได้แก่ เตียงเฟาว์เลอร์แบบ 2 ไกร์ ราวสไลด์สแตเลส จำนวน 4 ตัว, ที่นอนลมแบบลอน จำนวน 6 อัน, ท่อออกซิเจนขนาด 6 คิว จำนวน 5 ถัง, เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง, รถเข็นนั่งพับได้ จำนวน 3 คัน และรถเข็นอลูมิเนียม จำนวน 3 คัน  ทั้งนี้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้รับมอบและส่งต่ออุปกรณ์ไปยังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ฯ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ