เทศบาลเมืองลำพูน จัดงาน‘เทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางเจ้าจามเทวี’ และสร้างประติมากรรมไม้ไผ่ ‘พระรอดหลวงลำพูน’ เชิญชวนนักท่องเที่ยว แอ่วเมืองหละปูน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสะพานฮอมบุญ ข่วงพันปี@ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดงานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางเจ้าจามเทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานยังมีพิธีเปิดประติมากรรมจากวัสดุไม้ไผ่ “พระรอดหลวงลำพูน” หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องที่มีคุณค่า และมีการแสดงฟ้อนโคม 250 คน จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัยจังหวัดลำพูน จากนั้นเดินขบวนแห่โคมไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมไฟหลากสีสัน เพื่อถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน

สำหรับงานเทศกาลโคมหลากสี เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  ซึ่งวันที่ 29 ตุลาคม 2562  จะมีพิธีเปิดงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และขบวนแห่โคมล้านนา 2,000 ดวง

  • วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การประดับโคมไฟบริเวณข่วงพันปี ถนนรถแก้วทั้งสาย จนถึงประตูมหาวัน ผ่านตลาดหนองดอก เข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 18.30 น. ชมขบวนแห่โคมถวายบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และพิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. พิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 10.00 น. ชมการประกวดโคมลอย บูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด ที่ลานด้านทิศใต้วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 17.30 น. ชมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคม และประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ตลอดจนร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย ที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนานกว่า 1,300 ปี