‘โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ มหัศจรรย์โคมล้านนา สู่คุณค่าทางวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อถวายบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยสามารถเที่ยวชมความงดงาม พร้อมทั้งบูชาโคม ดวงละ 59 บาท และเขียนข้อความอธิษฐานขอพร ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าแสงประทีปที่สว่างไสวจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

และนักท่องเที่ยวยังสามารถรับชมความสวยงามของอุโมงค์โคมล้านนาและความงดงามของประติมากรรมจากไม้ไผ่ “พระรอดหลวงลำพูน” ความสูง 8 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องที่มีคุณค่า ณ ข่วงพันปี@ลำพูน ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์ที่ถนนรถแก้ว ด้านหลังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สำหรับงานเทศกาลโคมแสนดวง เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

‘โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน แวะเมืองเก่าปฐมบทแห่งวัฒนธรรมล้านนา พร้อมบูชาประทีปโคมไฟ จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสน