จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และประชาชนจิตอาสานับพันคน ในส่วนของเทศบาล เมืองลำพูนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบวัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และโบสถ์คริสตจักรไทย – เกาหลี ลำพูน