เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค่ำวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  จากนั้นทำพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที และชมวีดิทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน