เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสรรพากรพื้นที่ลำพูน และเรือนจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  และเรือนจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่กิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะม่วนใจ๋ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ส่งต่อป่าไม้ให้แก่ลูกหลานไทยในอนาคตในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป

ซึ่งวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ ส่วนการจัดกิจกรรมใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานปณิธานของพระองค์ ที่มุ่งฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ