เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงาน “River Festival Lamphun สีสัน เสียงสุข แห่งสายน้ำ”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย     นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม สีสัน เสียงสุข แห่งสายน้ำ “River Festivel Lamphun” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลโคมแสนดวงและงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 จากนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนามประธานการจัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับชมการแสดงฟ้อนเทียนปล่อยกระทงสาย 299 กระทง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ ประตูท่านาง ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามของระบบนิเวศริมแม่น้ำกวง – ป่ากลางเมืองยามค่ำคืน ชมนิทรรศการภาพถ่ายงานศิลปะจากนักออกแบบท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนอาร์ตมาร์เก็ต พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน และจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ตลอดแนวริมน้ำที่มีความยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร