ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563