เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ ศาลพระนางเจ้าจามเทวี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยชุมชนศรีบุญเรือง ตลอดจนลูกหลานพระนางจามเทวี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี เป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 และในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการนิธิจามเทวี – ศรีบุญเรือง โดยนายวิจิตร ภู่เจริญ นายไถน เตชะพันธุ์ และนายสม สุริยะ ผู้ก่อตั้งนิธิจามเทวี – ศรีบุญเรือง ได้ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เตียง ที่นอนลม รถเข็น ที่หัดเดิน 4 ขา ไม้เท้าขาเดียว ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้รับมอบและส่งต่ออุปกรณ์ไปยังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ฯ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและครอบครัว