เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี สร้างสิริมงคลเนื่องในโอกาสการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดลำพูน รวมถึงสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยตลอดทั้ง 10 วันมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดมิสเตอร์ลำพูน, การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน, การประกวด Queen of Beauty Lamphun, การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมผ้าฝ้าย, และสามารถร่วมสนับสนุนซื้อสลากกาชาดของจังหวัดลำพูน เพื่อหาเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่เอกชนใกล้กับปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน