เทศบาลเมืองลำพูน จับมือ ป.ป.ช.ลำพูน เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 6 ธันวาคมนี้ เพื่อแสดงพลัง “ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ปช.) ประจำจังหวัดลำพูน และส่วนราชการ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รวมทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงพลัง “ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ” ซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ณ ข่วงพันปี ถนนรถแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ล่าสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมภายในงานวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ข่วงพันปี เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น. ณ ลานแอโรบิก หน้าวัดมหาวัน จากนั้นจะเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านกรทุจริตไปยังบริเวณข่วงพันปี และทำกิจกรรมแขวนโคมต่อต้านการทุจริต และการเปิดบูทนิทรรศการต้านโกงโดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนชาวลำพูนทุกท่าน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือชายทุกภาคส่วน ร่วมกันสวมเสื้อสีขาวมาร่วมงาน เพื่อร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวคิด “ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ”