เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562  ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายวิโรจน์  วรรณวงศ์  ผู้อำนวยการกองช่าง  พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานครู  ได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียนส่องธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา “ภูมิกถา” เรื่องดินและวันดินโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนถวายเครื่องไทยธรรม  ประธานสงฆ์อนุโมทนา จากนั้น  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คณะสงฆ์นำข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562