เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้นโดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น, การให้ความรู้ด้านสุขภาพร่างกาย  หัวข้อเรื่อง “โรคภัยที่มากับฤดูหนาว” วิทยากรโดย นายแพทย์ศิริพัฒน์  โอกระจ่าง  แพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน, การให้บริการตัดผมเสริมสวย ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับฟังธรรมะบรรยายกล่อมเกลาจิตใจ โดย พระครูนิมิต  วิริกุล  เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยามต้องเผชิญทุกข์ รวมถึง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

อีกทั้ง ช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  จึงได้กิจกรรมพิเศษ  โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน  มอบของที่ระลึก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 ลิตร และถุงผ้า เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน  เพื่อรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึง มีการจับสลากมอบของขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน