เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน”

เมื่อค่ำวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน” ณ ถนนรอบเมืองใน หน้าวัด
พระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรม Kick off พร้อมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ภายใน  งานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าOTOP สินค้าเกษตร  สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม สื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ เช่น การแสดงดนตรีเปิดหมวก การภาพวาดศิลปะ  ควบคู่กับการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม งดใช้ถุงพลาสติก โดยการรณรงค์พกถุงผ้า หิ้วตะกร้า หิ้วปิ่นโตในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน” อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในสัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ณ ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน