เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมความเป็นสิริมงคล  แก่ชีวิตตนเอง  โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  นำคณะสงฆ์ จำนวน 150 รูป   รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน