เด็กๆ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 63 ของเทศบาลเมืองลำพูน อย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานครู ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่เกียรติคุณ พร้อมใบอนุโมทนาบัตร ให้กับหน่วยงาน  ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ประกอบด้วย บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี จำกัด สาขาลำพูน บริษัทสุชาติโฆษณา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จังหวัดลำพูน  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 และสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนมอบความสุข สร้างความสนุกสนาน และเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิดและการแสดงออกที่เหมาะสม เด็กๆจะได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ ไหวพริบพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านกิจกรรม การเล่นเกม การแข่งขันตอบปัญหา และประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การระงับเหตุอัคคีภัยจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน และการแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมาย