เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานวันครู ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563  ภายใต้คำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ที่ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณ  ของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย

การจัดงานวันครูในปีนี้ ภาคเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน  9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการวางพานพุ่มบูชาครู จากนั้น  ตัวแทนครู นำโดย นางสิริพร  เทียนสว่าง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และได้กล่าวนำสวดคำฉันท์ และนายโยธิน  อินทวิวัฒน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชวันครู สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่คณะครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง