เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน

เมื่อค่ำ วันที่ 17 มกราคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ บริเวณลานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัดลำพูน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจำหน่ายอาหาร ฯลฯ โดยงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดลำพูน ได้เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 และจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ หนึ่งครั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน