เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองชะอำ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก  เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  นำโดย นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขใขนเขตเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 350 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองชะอำ มาพัฒนาในการปฏิบัติงานชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม