เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน   โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษา  พร้อมให้โอวาทแก่ผู้รับทุนทั้งหมด เพื่อนำไปปรับใช้ วางแผนและพัฒนาด้านการศึกษาของตนเอง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา จากการที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเทศบาลเมืองลำพูนตลอดมา และได้เดินทางมาเยี่ยมชมการศึกษาของเทศบาล จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว  เทศบาลเมืองลำพูนได้มอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกว่านักเรียนทุนจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป