โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิค 19 พร้อมให้ความรู้นักเรียนป้องกันตัวเอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกายแบบไม่สัมผัสระบบอินฟาเรด พร้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน มีโรงเรียนในสังกัด 4 แห่ง และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ทางเทศบาลเมืองลำพูนได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งหน่วยงานภายในที่ให้บริการกับประชาชน ยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง โดยตั้งจุดคัดกรองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และวิธีการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัส ด้วยวิธีการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ