เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกชุมชน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันโรคพิษ  สุนัขบ้า ประจำปี 2563  เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๑๗ ชุมชน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18-30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการข้างต้น  ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ โดยการป้องกันที่ดีคือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ