ตลาดสดและร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปรับตัวสู้โควิด-19 ห้ามนั่งทานในร้าน ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ออกประกาศให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม คือ ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดแค่โซน super market ร้านยา ร้านขายอาหาร ที่จะให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามนั่งกินที่ร้าน ส่วนร้านอาหารในโรงแรม ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก รวมทั้งปิดตลาดทั้งหมด ให้เหลือแค่ร้านที่ขายของเพื่ออุปโภคบริโภค ของสด ของแห้ง

ตลาดสดและร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อาทิ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดเย็นเทศบาล ตลาดวัดไชยชนึก ฯลฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีโต๊ะเก้าอี้บริการสำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน และให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น และมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ผู้ประกอบการทุกร้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัดในการนั่งรออาหาร โดยจัดเก้าอี้สำหรับนั่งรอห่างกัน 1 เมตร รวมทั้งมีบริการแอลกอฮอล์และจุดล้างมือบริเวณทางเข้าตลาด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และขอให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เน้นการใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว และหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที