นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนลงพื้นที่ ลุยตลาด สร้างความเข้าใจโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า

ช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตลาดผักสองเลน ตลาดโต้รุ่ง ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน รณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมผม ใส่เสื้อมีแขนและผ้ากันเปื้อนตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ปกปิดอาหารด้วยภาชนะที่สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานที่ร้านโดยเด็ดขาด และหากผู้ประกอบการร้านค้า มีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ต้องหยุดจำหน่ายสินค้าและติดต่อขอเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19  โดยได้เน้นย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด ที่ต้องปิดการให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว