เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้ามาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่ร้านอาหารและร้านกาแฟ ร่วมด้วย ช่วยกัน ป้องกันภัยโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและพนักงานในร้านอาหารและร้านกาแฟ ตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19  โดยเน้นย้ำมาตรการ take away คือไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเดินทางมาซื้อด้วยตนเอง หรือใช้บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ และขอให้ร้านจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือพร้อมสบู่สำหรับลูกค้าภายในร้าน ตลอดจนทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปรุงอาหารสดใหม่ จัดบริการอาหารโดยเน้นการปกป้องการปนเปื้อนของเชื้อโรค  ซึ่งร้านอาหารและร้านกาแฟส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างแข็งขัน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการยังร้านอาหารและร้านกาแฟของตนเอง