เทศบาลเมืองลำพูน แจกหน้ากากอนามัยผ้า ครอบคลุมประชากรทั้ง 17 ชุมชน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหน้ากากอนามัยผ้าผ่านทางประธานชุมชน เพื่อมอบให้กับคนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน และจิตอาสาในชุมชนต่างๆ ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยผ้าใช้   ทุกคน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งหน้ากากอนามัยผ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการป้องกันโรคของประชาชนทั่วไป ในสภาวะที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ แต่ทางเทศบาลเมืองลำพูนก็ได้เตรียมการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่