ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน คุ้มเจ้ายอดเรือน และรถนำเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เป็นการชั่วคราว