เทศบาลเมืองลำพูน พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่สำคัญทั่วเขตเทศบาลเมืองลำพูน ลดความเสี่ยงของแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ วัด ตลาดสด ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้น้ำยาฆ่าโรคที่มีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ได้แก่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ วัดทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และธนาคารอาคารสงเคราะห์

ล่าสุดกิจกรรม วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านค้าต่างๆ บริเวณถนนรอบเมืองใน ถนนรอบเมืองนอก และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งธนาคาร ธกส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย

โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วน หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือน อุปกรณ์ของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ บ่อยๆ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่ควรออกจากบ้าน ถ้าไม่จำเป็น