เทศบาลเมืองลำพูน เร่งแก้ไขปัญหา “โควิด-19” อย่างต่อเนื่อง พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนปฏิบัติการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ วัด ตลาดสด ฌาปนสถาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้น้ำยาฆ่าโรคที่มีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่
30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ได้แก่

  • วันที่ 30 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดบ้านหลวย, วัดสันดอนรอม, วัดประตูลี้, ฌาปนสถานบ้านหลวย, ตลาดเย็นเทศบาล, ตลาดโต้รุ่ง และตลาดไชยชนึก
  • วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดสันป่ายางหน่อม, วัดหนองเส้ง, วัด
    ไก่แก้ว, วัดชัยมงคล, วัดช่างฆ้อง และฌาปนสถานกู่ช้าง
  • วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดสันป่ายางหลวง, วัดสวนดอก, วัดพระคงฤาษี, วัดช้างสี, วัดศรีบุญเรือง และวัดช้างรอง
  • วันที่ 2 เมษายน 2563 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย วรมหาวิหาร, วัดสุพรรณรังษี, วัดมหาวัน, วัดจามเทวี และวัดธงสัจจะ

โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน และประชาชน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และหมั่นทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในจังหวัดลำพูน