ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน