เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วเมืองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าต่างๆ วัด ตลาดสด ธนาคาร ตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่ต้องการให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้น้ำยาฆ่าโรคที่มีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วน หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือน อุปกรณ์ของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน