เทศบาลเมืองลำพูน พ่นยาฆ่าเชื้อโบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณกู่ช้าง-กู่ม้า โบราณสถานบรรจุซากช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน