เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วเมืองอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ วัดสันดอนรอม, ฌาปนสถานบ้านหลวย, สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.ลำพูน),  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้กับพื้นผิวหรือวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม