บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด (Bag And Gloves Co., Ltd.) ผู้ผลิตและส่งออกถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ถุงหูหิ้ว เสื้อกาวน์ ฯลฯ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ ได้บริจาค ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ถุงคลุมเท้าสีขาว ปลอกแขน อย่างละ 400 ชิ้น รวมจำนวน 1,600 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ใช้ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19