เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เพิ่มมาตรการเข้มงวด ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้เลื่อนจากเดิมในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้เตรียมความพร้อมหลากหลายด้าน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือน ส่วนการรับสมัครนักเรียนได้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนั้นยังได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยจัดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเรียน และงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนเปิดภาคเรียนผ่านทางโทรศัพท์และไลน์ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 0-5356-2266, โรงเรียนเทศบาลประตูลี้0-5351-1688, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 0-5351-1744, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 0-5351-1733 และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 0-5351-1699 โดยเทศบาลเมืองลำพูนจะดำเนินการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19