อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมผ่านทางระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE ZOOM

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  ที่ผ่านมา  อำเภอเมืองลำพูน  โดย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ได้จัดการประชุมผ่านทางระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE ZOOM โดยได้เชิญเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการประชุม นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และประธานคณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ  เพื่อชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นไปอย่างเหมาะสมและได้รายละเอียดที่ถูกต้อง  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน