ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แก้ไขมาตรการการป้องการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูนศ