เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดมหาวัน และหน่วยอบรมประชาชนตำบลในเมืองเขต 1 มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับพระประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน มูลนิธิพระรอดวัดมหาวัน และหน่วยอบรมประชาชนตำบลในเมืองเขต 1 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 16 ราย จากชุมชนจามเทวี ชุมชนมหาวัน ชุมชนประตูลี้ ชุมชนหนองเส้ง ชุมชนสวนดอก ชุมชนสันป่ายางหน่อม ชุมชนไก่แก้ว ชุมชนช่างฆ้อง และชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19