เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับตำรวจภูธรลำพูน ลงพื้นที่แนะนำ “ร้านตัดผม” และ “ร้านเสริมสวย” ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 รับมาตรการผ่อนปรน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ตามมาตรการผ่อนปรน ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. มีมาตรการผ่อนปรนให้สถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563 แต่ผู้ประกอบการ และพนักงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาดและปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ โดยให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุม และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป และห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า

ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ต้องจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า และทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้แออัด ควรนัดคิวการตัดผม เสริมสวย ล่วงหน้า เพื่อลดเวลาในการนั่งรอและอยู่ในสถานที่ร่วมกัน ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูนขอความร่วมมือ ทุกสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ถือปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19