ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงเรียนเทศบาลจามเทวี