ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน (1 เม.ย. 2563 – 15 พ.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง