ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน (1 พ.ย. 2662 – 31 มี.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง